กำหนดการและ
ระเบียบการรับสมัคร

ประกาศคณะอนุกรรมการรับสมัคร
นักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนของกองทัพบก) ประจำปี 2557

........................................

:: พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
:: ตารางกำหนดการรับสมัคร
:: ระเบียบการรับสมัคร
:: ดาวน์โหลดระเบียบการ PDF
:: ดาวน์โหลดระเบียบการ Zip
:: ดาวน์โหลดระเบียบการ Rar

 

 

 

 

จำนวนผู้สมัคร Online = 13
21/4/2557   20:06:43

 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเวปไซท์

พัฒนาโดย จ.ส.อ.ชัชวาลย์ สุขสุทธิ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 08 279 279 88 Email : nimda2555@gmail.com