กำหนดการและ
ระเบียบการรับสมัคร

ประกาศคณะอนุกรรมการรับสมัคร
นักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนของกองทัพบก) ประจำปี 2557

 

 

 

 

จำนวนผู้สมัคร Online = 1
25/10/2557   4:19:54

 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเวปไซท์

พัฒนาโดย จ.ส.อ.ชัชวาลย์ สุขสุทธิ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 08 279 279 88 Email : nimda2555@gmail.com